58
   Wednesday
   62 / 39
   Thursday
   60 / 41
   Friday
   50 / 39