88
   Wednesday
   84 / 70
   Thursday
   84 / 61
   Friday
   86 / 61