58
   Wednesday
   65 / 46
   Thursday
   67 / 48
   Friday
   60 / 47