14
   Friday
   14 / -7
   Saturday
   8 / -7
   Sunday
   20 / -8

   Satellite