85
   Wednesday
   84 / 64
   Thursday
   77 / 59
   Friday
   77 / 57