66
   Wednesday
   76 / 53
   Thursday
   72 / 50
   Friday
   75 / 52