68
   Wednesday
   79 / 60
   Thursday
   80 / 53
   Friday
   74 / 53