69
   Wednesday
   70 / 51
   Thursday
   74 / 49
   Friday
   80 / 53