64
   Wednesday
   72 / 53
   Thursday
   76 / 49
   Friday
   78 / 53