72
   Wednesday
   87 / 67
   Thursday
   86 / 65
   Friday
   86 / 65